Ciljani pregledi

Ciljani pregled na rano otkrivanje raka prostate
Izabrani lekar opšte medicine, u okviru sistematskog pregleda, brine o pregledu prostate kod muškaraca starijih od 35 god. jednom u dve godine, i obavija laboratorijski PSA test.

Ciljani pregled na rano otkrivanje raka debelog creva
Rak debelog creva je široko rasprostranjena bolest sa značajnim oboljevanjem i smrtnošću. Osobe starije od 50 god. kod svog izabranog lekara mogu izvršiti pregled kao i testiranje na neprimetno krvarenje u stolici i to jedanput godišnje. Test je savremen i ne zahteva pripremu pacijenta.

Ciljani pregled na rano otkrivanje raka dojke
Pri sistematskim pregledima kod izabranog lekara opšte medicine se obavija palpatorni pregled dojki za žene od 19-35 god. i to jedanput u pet godina, a žene starije od 35 god. jedanput u dve godine. Daje se uputstvo za samopregled dojki. Kod izabranog lekara ginekologa se obavija preventivni ginekološki pregled jedanput u tri godine. On sadrži razgovor sa lekarom, ginekološki pregled, pregled dojki, laboratorijse testove, utvrđivanje zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih mera. Žene starije od 45 god. se jedanput u dve godine upućuju na mamografski pregled. Ciljani pregled na rano otkrivanje raka dojki i procena rizika se obavija jedanput godišnje.

Ciljani pregled na rano otkrivanje raka grlića materice
Kod Vašeg izabranog ginekologa možete obaviti ciljani pregled na rano otkrivanje raka grlića materice. Pregled sadrži razgovor sa lekarom, ginekološki pregled, po potrebi uzimanje biopsije. Pregled se obavija jedanput godišnje kod žena starijih od 25 god.

Još nemate izabranog lekara?

Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati: izabranog lekara opšte medicine, izabranog pedijatra, izabranog ginekologa, izabranog stomatologa. Dalje...

x
kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat