Službe Doma zdravlja Ada


1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i negom i polivalentnom patronažom

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih
  • Odsek kućnog lečenja
  • Odsek polivalentne patronaže
 • Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć

2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece, školske dece sa zdravstvenom zaštitom iz oblasti dentalne medicine

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena, dece, školske dece
 • Odeljenje za dentalnu medicinu

3. Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku i spec. kons. delatnost

 • Odeljenje radiološke i laboratorijske dijagnostike
 • Odeljenje za specijalističke konsultativne delatnosti

4. Služba za pravne, ekonomske, tehničke i druge slične poslove

 • Odeljenje za pravne, ekonomske poslove
 • Odeljenje za tehničke i druge slične poslove
kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat